top of page

Truhlářská výroba designového nábytku

  Jan Ficek Dřevovýroba, založeno r. 1946

SESAZOVÁNÍ DÝHY

S dýhou se dá doslova kouzlit. Nejenom, že můžete vybírat z více než sta dostupných dřevin, ale dá se pracovat i s její kresbou a sesazovat ji k sobě tak, aby byly vytvořeny zajímavé obrazce. Nejsložitější technika sesazování je tzv. intarzie, tedy skládání dýh s odlišnou barvou a strukturou. Na technice intarzie obzvlášť vynikne technologická a řemeslná náročnost a vysoký podíl ruční práce. Chceme ukázat, že intarzie lze dělat i moderním způsobem, a že to není mrtvá technika vhodná jen pro zámecký nábytek.

ABYSTE SI TENTO PROCES DOKÁZALI LÉPE PŘEDSTAVIT, SEPSALI JSME PRO VÁS POSTUP, JAK SESAZOVÁNÍ PROBÍHÁ:

1. Třídění dýhy 

Třídění a výběr dýh probíhá ve skladu podle následujících parametrů:

 • Rozměry svazků – délka a šířka – tzv. délkové třídění

 • Kvalita a struktura materiálu – tzv. kvalitativní třídění

2. Krácení a sámování

 

 • Krácení (řezy příčné) – při krácení jsou svazky dýhy zkráceny nožem krátících nůžek na délku požadovanou zákazníkem s připočítáním technologicky potřebné „nadmíry“

 • Sámování (řezy podélné) – na této operaci je svazek následně po krácení osámován z obou stran z původní šířky na zákazníkem požadovanou šířku. Sámování může probíhat na jednonožových nůžkách nebo na dvounožových nůžkách.

 

3. Nanášení lepidla a sesazování

 • Připravený svazek je vložen do nanášečky lepidla, kde pomocí dvou nanášecích rýhovaných rotujících válců dojde k nanesení lepidla na hrany svazku po jeho delší straně. Následně je svazek umístěn na dvoupatrový dopravník (potřebný k přípravě lepidla pro další zpracování). Takto připravené svazky dýh jsou dle požadavků zákazníka na skladbu vkládány  do sesazovacího stroje, kde se teplem a stlačením listů k sobě lepidlo aktivuje a vznikne tak tupý spoj – tedy, sesazenka je z rubové i lícové strany stejná.

 • Sesazování pomocí tavného vlákna – pokud zákazník požaduje sesazení pomocí tavného vlákna, vynechává se operace nanášení lepidla a svazky jdou přímo do sesazovacího stroje pro sesazování vláknem – Küper.

 

4. Ořezávání a zpevnění okrajů

 • Při ořezávání jsou tzv. schody zarovnány a okraje jsou zpevněny tavným vláknem, které chrání sesazenky při další manipulaci.

 

5. Výstupní kontrola

 • Zde probíhá pečlivá kontrola sesazenek, tedy zda byly vyrobeny přesně podle požadavků zákazníka.

 

 

PRO DESIGN NÁBYTKU JE VŠAK NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRÁCE S KRESBOU DŘEVA A TO, JAK SE K SOBĚ JEDNOTLIVÉ PLÁTY DÝHY PŘESNĚ SESADÍ - NEJBĚŽNĚJŠÍ ZPŮSOBY JSOU:

 • do figury (zrcadlově)

 

Z jednoho svazku dýh jsou listy dýhy kladeny za sebou a otáčeny jako listy knihy, aby na sebe navazovali a vytvářeli „figuru“, tedy opakující se symetrický obraz.

 

 • za sebou

 

Listy z jednoho svazku dýh jsou kladeny za sebou, ale neotáčeny. Výsledný vzhled je opakující se struktura dýhy, nikoli však figura a tedy žádná symetrie.

 

 • náhodná skladba

 

Pro náhodou skladbu je použito dva a více svazků dýh, ze kterých jsou vybrány různé listy, které nemusí být stejně široké, mají různou strukturu (fládr, rovnoletý, polofládr)  a jsou sesazovány za sebou, čímž vzniká dojem masivního dřeva tzv. „spárovka“ 

 

 

 

 • ostatní

 

Fantazii se však meze nekladou a dýhy lze sesazovat např. po úhlem 45°, šikmo, do různých obrazců, různě listy dýh otáčet apod. Záleží jen na požadavcích zákazníka. Díky možnosti laserového vyřezávání, lze vytvořit i nepravidelné či oblé tvary (např. list).

bottom of page