top of page

Truhlářská výroba designového nábytku

  Jan Ficek Dřevovýroba, založeno r. 1946

Návrh interiéru má několik fází - od počáteční myšlenky až po realizaci.

                   Úvodní schůzka - Seznámení se s klientem, klient sdílí s architektem svou představu a požadavky

Úvodní schůzka je první nezávazné setkání klienta s architektem. Klient sděluje svou představu o interiéru. Je na místě připravit si podklady, které s prostorem souvisí (tj. stavební dokumentace /pokud ji klient má/, případně plánek se základními rozměry; fotografie, apod.). Zároveň probíhá sdělování představ o budoucím interiéru (preference ohledně barev, materiálů či stylů…). V neposlední řadě by se měl architekt dozvědět, jaký finanční obnos je klient ochoten investovat.

Na základě této schůzky je klientovi zaslána nabídka, kterou si může v klidu rozmyslet. Nabídka obsahuje cenu, platební podmínky a termíny, a také specifikaci zadání - tedy toho, co za danou cenu klient dostane (rozsah je dán dohodou ze schůzky). Jestliže klient cenovou nabídku odsouhlasí, uzavře se smlouva a nastává samotná spolupráce.

                    Průběžné konzultace - Architekt konzultuje průběžné výsledky své práce s klientem

Pokud k danému prostoru neexistuje stavební dokumentace nebo plánky, je nutné ho nejprve zaměřit.

Architekt poté klientovi představuje první náčrty, skici nebo vizualizace na základě informací z úvodní schůzky (což může probíhat i jen na základě emailové komunikace). A konzultuje průběžné výsledky své práce s klientem, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku. Ty se dále poupravují podle toho, jak na ně klient reaguje. Často je zpracováno několik variant, ze kterých lze volit. Počet případných osobních schůzek je specifikován v nabídce. Termíny spolupráce jsou dány smlouvou, ale taktéž záleží, jak promptně klient reaguje na jednotlivé konzultace čí kolik času potřebuje na rozmyšlení jednotlivých variant.

 

                   Finální návrh - Klient i architekt je spokojen s návrhem

V této fázi je klient i architekt spokojen s návrhem, byly zapracovány všechny připomínky a požadavky. Návrh obsahuje vše, co bylo dáno smlouvou. Obvykle se jedná o  2D výkresy (půdorys a pohledy na stěny) daných místností s jasně daným dispozičním řešením a uspořádáním nábytku, 3D vizualizace, barevnostní a materiálové řešení (všechny materiály a barvy - od podlahy, přes povrchovou úpravu nábytku až po textilie)soupis typových prvků a případně výkresy nábytku na míru. Tedy vše co je potřeba specifikovat pro realizaci interiéru. Způsob předání (osobně nebo elektronicky) je stanoven smlouvou. Poté je možné přejít do realizační fáze návrhu.

                   

                   Realizace návrhu

Záleží na klientovi, zda se rozhodne s námi realizovat celý interiér či jen nábytek na míru a nebo zda má dodavatele vlastní. Samozřejmě doporučujeme návrh realizovat s námi, jelikož my v daný moment již návrh detailně známe a víme nejlépe, jak byl přesně zamýšlen. Před samotnou realizací opět vypracujeme nabídku, obsahující rozsah realizace, cenu a platební podmínky a termíny. Po odsouhlasení nabídky klientem se opět uzavře smlouva.

Podle náročnosti návrhu jsou postupně prováděny stavební, podlahářské, obkladačské, malířské, truhlářské a další práce. Architekt v průběhu realizace vykonává tzv. autorský dozor, tedy dohlíží na to, aby bylo vše provedeno přesně podle návrhu. Pokud se klient rozhodne na základě postupující realizace, že chce ještě něco změnit, je to po včasné dohodě možné (samozřejmě pokud ještě nebyla zahájena výroba daných prvků). Je zde poslední prostor pro změny oproti návrhu, jedná se v podstatě o detaily, které však výsledný dojem velmi ovlivňují (může například jít o změnu madel, vybavení vnitřního prostoru šatních skříní nebo volbu svítidel).

           

                   

                   Dokončení a předání díla

Po konzultaci s klientem dojde k upravení detailů interiéru do finální podoby připravené k předání. Proběhne důkladná kontrola výsledku realizace jak ze strany architekta, tak klienta a realizační firmy. Dořeší se případné nedostatky či reklamace. Podepíše se předávací protokol a interiér se předá do užívání spokojenému klientovi.

1

2

3

4

1

5

bottom of page